Verksamhet

eggAlla företag och organisationer behöver en uppdaterad, fungerande krisplan. Arbetet med att utveckla en krisplan är ofta lika viktigt som planen i sig. Det är utvecklingsprocessen som skapar ett kris- och riskmedvetande hos personalen och som hjälper till att identifiera problemområden och svaga punkter som kan finnas i företagets krisberedskap.

Vi hjälper och utbildar företag och organisationer för att förhindra att de kommer i kris och vi hjälper och stöttar företag när de hamnat i en nödsituation.

En kris kan vara en olycka, ett företag som förlorar flera nyckelpersoner, brand, hot eller när företaget har medarbetare där något farligt händer, som t ex vid kriget i Libanon under sommaren 2006. En kris kan också utlösas om någon skadas eller förolyckas inom skolverksamhet eller omsorg.

En kris är en akut, oönskad händelse och består ofta av två eller flera komponenter – den utlösande händelsen är en del, frågan om hur organisationen och ledningen handskas med omständigheterna, människorna och media är en annan. Men dessutom finns ”business as usual” – den ordinarie verksamheten som måste kunna löpa på som vanligt.

Processen är viktig

Företagets krisplan är ett viktigt dokument och kan bestå av strategi- och kontaktplaner, checklistor eller kompletta manualer. Men – processen med att ta fram en krisplan är ofta lika viktig som planen i sig. Vi kan vara bollplanket i planeringsarbetet, när ni skapar processer och producerar era krisplaner, samt vid krisövningar.

Med vår djupa kunskap och breda erfarenhet kan vi också vara ett stöd vid genomgång och besiktning av krisplaneringen, policys, krisledningsplatsen och annan infrastruktur hos företag och organisationer. Vi presenterar förändringsförslag, åtgärder mot brister och ger alternativa lösningar för att krisplaneringen ska vara aktuell och användbar.

Det bästa sättet att hantera en kris är att vara förberedd på den och veta vad man ska göra när den uppstått.