Våra tjänster

 • tjanster_smallKriskommunikation
 • Mediahantering
 • Framtagning och förankring av krisplan/beredskapsplan
 • Kontinuitetsplanering
 • Skräddarsydda utbildningar
 • Designar och genomför krisövningar
 • Stabs- och ledningsspel
 • Kontinuitetsplanering (Business Continuity Planning)
 • Genomgång av skyddsåtgärder
 • Brandskydd (brandvarnare, brandsläckare)
 • Föredrag, moderator
 • Rådgivning
 • Telefonsupport som krisledningsstöd
 • Närvarostöd i krissituation
 • Mentorstöd för ledningspersonal och beslutsfattare
 • Individuellt krisstöd

Mer information – våra konceptbeskrivningar: