Ny bok!

redigeradKoka vattnet…lite!

Koka vattnet lite – om att bli bättre på att hantera kriser
Krisledningsgruppen i kommunen är samlad. Dricksvattnet är hotat sedan den tekniske chefen fått ett hotfullt brev med en varning. Nu har han och kommunchefen beslutat att inget dricksvatten kan användas förrän man vet om det är förgiftat eller inte.
Förvirringen tar över i gruppen. Invanda förhållningssätt fungerar inte längre och kaoset tar över. Den uppmaning till invånarna man till sist lyckas enas om blir en svårtolkad kompromiss: ”Koka vattnet lite”.
Larmrapporter om förorenat dricksvatten har blivit allt vanligare i Sverige de senaste åren. Koka vattnet lite – om att bli bättre på att hantera kriser riktar sig till dig som ingår i en krisledningsgrupp och beskriver hur en övning i vattenkrishantering går från förvirring till klarhet och gemensamma beslut. Den ger också en bakgrund till varför just vattenfrågor blir så komplicerade ur kommunalt perspektiv.
Boken är tänkt att skapa igenkänning och öka kunskapen hos dig som chef så att du själv kan ge rätt bidrag till att lösa vattenkrisen – om och när den blir verklighet. Den kan också användas för att öka all slags krisberedskap i kommuner och stora organisationer.
Vi som skrivit boken arbetar med att utbilda och öva ansvariga ledningsgrupper i krishantering där vi tack vare kompletterande bakgrunder och kompetenser kan belysa olika sidor i komplexa frågor.
Eva-Marie Abrahamsson är brandingenjör med bakgrund inom kommunal räddningstjänst och som
operativt befäl/räddningsledare. I dag arbetar hon som krishanteringsexpert på olika områden. Hon ingår sedan 2004 i Livsmedelsverkets VAKA-grupp som hanterar dricksvattenkriser i Sveriges kommuner och är Team Leader i nationella stödstyrkan på uppdrag av UD/MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).
Eva Westman är psykolog och verksam inom organisationsutveckling och ledarskapsfrågor, företrädesvis i kommunala organisationer och kommunala bolag där hon bland annat har medverkat i stora förändringsprojekt och processer. Hon har också arbetat med psykologisk testning och personbedömning, rekrytering och coachning i alla typer av organisationer.