Nyhetsarkiv

Akrab 5 år

5jubi_small

Akrab har haft 5-årsjubileum som firades i mitten av juli med gamla och nya kunder och kontakter.

Juli 2011

—–

Livsmedelsverket uppföljning av Starthjälpen

Akrab har under 4 år besökt ett 30-tal kommuner för att stärka krisberedskapen för dricksvattenförsörjningen. Livsmedelsverket driver projektet och genomför övningar kring dricksvatten och dess risker och sårbarhet, scenarier om hot och sabotage, olyckor med farligt gods, bränder. Syftet är att stärka kommunernas beredskap.

Oktober 2011

—–

Pajala Kommun övar krisberedskap

Inför starten av den nya guldgruvan i Pajala har Akrab tillsammans med Ord&Handling utbildat krisledningsnämnden i Pajala kommun. Fokus låg på Krisledning och kriskommunikation.

Oktober  2011

—–

Akrab kompetensutvecklas

Eva-Marie Abrahamsson har gått en universitets-utbildning – Kriskommunikation – vid Lunds universitet, 15p.

2011

—–

Ny kriskommunikationsutbildning för livsmedelsverket

Akrab och Ord&Handling har skapat en ny kriskommunikationsutbildning som genomförts vid tre tillfällen hos Livsmedelsveket.

Hösten 2011

—–

Ny samverkans och utbildningsdag för livsmedelsverket

Akrab och Ord&Handling har tagit fram utbildningsdag för polismyndigheter, räddningstjänster, dricksvattenproducenter samt miljöininspektörer. Utbildningsdagen har genomförts på fem platser i Sverige.

Hösten 2011

—–

MB vattensupport

Akrab har tillsammans med MB Vattensupport tagit fram en nödvattenövning med inriktning på större städer som kommer att genomföras under de kommande tre åren. Under hösten har övningen genomförts i Helsingborg och under november genomförs den i Stockholmsområdet och i Karlskrona.

Hösten 2011

—–

MSB övar Stödstyrkan

- för att hjälpa krisdrabbade svenskar utomlands

Vid en övning i Skåne under hösten 2010 var Eva-Marie Abrahamsson från akrAB utsedd att leda insatsen och samordna uppgifterna genom samverkan som insatschef för MSB.

Oktober 2010

För mer information: Case: MSB

—–

Ambassadör för kvinnors företagande

Efter avslutad urvalsprocess har Eva-Marie Abrahamsson, Akrab, återigen fått förtroendet att vara ambassadör för kvinnors företagande, en viktig förebild och inspiratör för andra kvinnor, utsedd av Tillväxtverket.

Mars 2011

—–

Akrab_prisutdelning

Åsa och Kjell Fallqvists jämställdhetspris

Eva-Marie Abrahamsson, Akrab delade ut Åsa och Kjell Fallqvists jämställdhetspris vid Brandingenjörernas och Riskhanteringsingenjörernas examen på Grand Hotell I Lund. Priset var på 15.000 kr och gick till Hanna  Palmqvist,  och delades ut den 12 november 2010.

Foto: Sven-Ingvar Granemark

—–

Övning stärker beredskapen

I maj genomförde Akrab en krisövning tillsammans med Dagon, ett fastighetsbolag noterat på Stockholmsbörsen. Eva-Marie Abrahamsson verkade som övningsledare för kris- och ledningsgruppernas temadag kring krishantering.

Maj 2010

För mer information: Case: Dagon

—–

Akrab medverkar i Livsmedelsverkets utbildning

Eva-Marie Abrahamsson medverkar i Livsmedelsverkets utbildning Krishantering för olyckor vid vattentäkt under hösten 2010

Augusti 2010

—–

Akrab genomför krisövning tillsammans med Pilkington

I maj genomförde Akrab en krisövning tillsammans med Pilkington Float Glass AB, en av Världens största glasproducenter. Eva-Marie Abrahamsson verkade som övningsledare för kris- och ledningsgruppernas temadag kring krishantering.

Maj 2010

För mer information: Case: Pilkington

—–

Samarbete med Fjord Network

Akrab har teknat samarbetsavtal med Fjord Network angående deras produkt Confy – en unik kommunikationskanal som ger effektiv krisberedskap.

Läs mer on Fjord och Confy…

Mars 2010

—–

Ambassadör för kvinnors företagande

Efter avslutad urvalsprocess har Eva-Marie Abrahamsson, Akrab, fått förtroendet att bli ambassadör för kvinnors företagande, en viktig förebild och inspiratör för andra kvinnor, utsedd av Tillväxtverket.

Februari 2010

—–

Akrab planerar och genomför ytterligare tvådagars övning för Livsmedelsverkets VAKA-grupp

Mars 2010

—–

Krisplansarbete och utbildning för Norrtälje kommun

Avslutas våren 2010

—–

Livsmedelsverkets Säker drickvattenförsörjning

I sju kommuner kommer Akrab att genomföraUppföljningen, Livsmedelsverkets arbete för att skapa säker dricksvattenförsörjning i Sveriges kommuner.

Under 2010

—–

Dricksvattenövning i Sjöbo

Övning för Sjöbo Kommuns VA-organisation – Vattenburen smitta.

November 2009

—–

Färdigställd rapport om fjärrvämreolyckor tillsammans med Halmstad Högskola

Läs mer…

—–

Akrab i samarbete med Halmstad Högskola

Högskolan i Halmstad samverkar med Akrab för att skapa en förstudie kring fjärrvärmeolyckor för att undersöka typen av händelser samt säkerhetskrav.

Avslutas maj 2009

—–

Akrab planerade och genomförde tvådagars övning för Livsmedelsverkets VAKA-grupp

Akrab planerade och genomförde en krisövning för Livsmedelsverkets vattenkatastrofgrupp där scenariot var en olycka med farligt gods med sabotageinslag..

April 2009

—–

Dagon AB genomför krisövning under Akrabs ledning

Det börsnoterade fastighetsbolaget Dagon AB genomförde en krisövning med inriktning på storbrand i fastighet.

Februari 2009

—–

Akrab genomför krisövning tillsammans med SIAglass

I januari genomförde Akrab en krisövning tillsammans med SIAglass, ett av Sveriges största glassproducenter. Eva-Marie Abrahamsson verkade som övningsledare för ledningsgruppens temadag kring krishantering.

Januari 2009

För mer information: Case: SIAglass

—–

Akrab medverkar i Nationella Stödstyrkans krisövning

Under 2008 genomfördes en stor krisövning i Nationella Stödstyrkans regi. Akrab med Eva-Marie Abrahamsson deltog som ställföreträdande insatschef i en fiktiv terrorattack på en internationell semesterort.

Hösten -08

 —–

Akrab medverkar i HSBs temakvällar ”Om det brinner”

HSBs temakvällar för styrelsemedlemmar och fastighetsvärdar handlar om att skapa beredskap för bränder/kriser. Akrab medverkade som föreläsare och samtalsledare.

Hösten -08

 —–

Akrab kompetensutvecklar

I samarbete med MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) har Akrab deltagit i en kompetensutveckling för att kunna medverka i internationella biståndsinsatser. 

Hösten -00