Case

Case: MSB

”Jag är mycket imponerad av den kompetens som fanns samlad dessa dagar och känner mig övertygad om att övningen ökar vår beredskap och våra möjligheter att effektivt arbeta tillsammans i en konsulär kris utomlands.”

Irene Skåhlberg, Kansliråd på Gruppen för konsulära beredskapsfrågor, UD

 ————-

Case: Dagon

”När krisen är ett faktum får man lägga skuldfrågan åt sidan och bara ägna sig åt att hantera krisen.”

Per Johansson, fastighetschef, VD, Dagon

————-

Case: SIAglass

”Vid vår krisövning fick vi verkligen syna vad vi behöver jobba vidare med och vilka framtida insatser som krävs för att bli trygg i en krissituation.”

Rolf Frid, VD, SIAglass

————-

Case: Pilkington

”Det bästa med krisdagen var att genom övning fick vi på ett tydligt sätt se både våra brister och styrkor.”

Alexander Johansson, VD, Pilkington