Krisövning i Boxholm

Under en heldag i mars krisövade både tjänstemän och politiker i Boxholm under ledning av Akrab. Övningen var en riktig utmaning och skulle träna såväl roller, mandat och handlingsförmåga i krisorganisationen. Scenariot innebar en akut och oväntad händelse inom dricksvattenförsörjningen. Under den här dagen tränade vi både arbetsmetodik för de … Continue reading

Koka vattnet lite… recension från Bibliotekstjänst

BTJ har recenserat vår bok! Citat ur recension: ”Som exempel på handledning i krishantering har författarna tittat på en medelstor svensk kommun och bemannat den med de olika roller och chefer som brukar finnas. Olika tumultartade händelseförlopp utspelas när chefer försöker lösa en akut kris i form av ett hot mot dricksvattenförsörjningen. Aktörernas … Continue reading