Utbildningar

horseAkrabs utbildningar inom krishantering handlar om at undersöka och kartlägga risker, brister och förbättringsområden. En utbildning kan t ex innehålla följande moment:

  • Krisberedskap och krishantering
  • Facilitera eller göra en översyn av befintlig krishanteringsplan /beredskapsplan
  • Organisation av krisgrupp
  • Ledning, roller och funktioner i krisgruppen
  • Ledarskap och grupprocesser
  • Utbildning och övning på krisplanen
  • Kriskommunikation
  • Hantering och bemötande av media i samband med kris
  • Brandskyddsutbildningar; rättigheter och skyldigheter för t ex fastighetsägare
  • Arbetsmetodik för krisgrupper – Roller och ansvar för ledningsfunktioner

Alla utbildningar och övningar som Akrab erbjuder baseras på arbetssättet Gemensamma grunder för samverkan och ledning.