Föreläsningar

microfoneAkrab är flitigt anlitad som  föredragshållare på nationella och internationella konferenser och kan hålla föreläsningar inom området krishantering,  krisledning, skydd och säkerhet för företag och organisationer, kriskommunikation och hantering av media.