Om oss

emma_loAkrab drivs av Eva-Marie Abrahamsson med drygt 20 års erfarenhet bl a som brandingenjör inom kommunal räddningstjänst, som brandchef i Helsingborg, samt i egen verksamhet.

Eva-Marie ingår i Livsmedelsverkets akuta, operativa insatsgrupp VAKA – Nationella vattenkatastrofgruppen och är en flitig opinionsbildare och föredragshållare på nationella och internationella konferenser.

Insatschef för Sveriges nationella stödstyrka, MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) är ett annat uppdrag för Eva-Marie Abrahamsson.

Akrab designar, organiserar och genomför övningar i bl a kommunala ledningsgrupper, hos företag och organisationer som Livsmedelsverket, många kommuner t ex Uppsala, Sjöbo, Bjuv och Pajala, Pilkington, Sia Glass och Dagon.

Eva-Marie har tidigare jobbat som räddningsledare i många små och stora krishändelser, t ex vid svavelsyreutsläppet vid Kemira Kemi i Helsingborg, efter Tsunamin och stormen Gudrun.

Som specialist inom krishantering och kriskommunikation har Eva-Marie medverkat till om- och nytolkning av lagar, t ex lagen från 1998 om brandvarnare i alla bostäder. Hon var projektledare för projektet Brandsäkert hem®, ett uppdrag för Brandskyddsföreningen fram till slutet av 2008.

Akrab har sin bas i västra Skåne men är verksam över hela landet, samt utanför Sverige.