Välkommen till Akrab

tjurDet bästa sättet att hantera en kris är att vara förberedd på den. Ofta kan problem lösas innan de uppstått.

Att hantera en kris är den yttersta prövningen för en organisation och dess ledning.

För att förhindra att ditt företag eller din organisation hamnar i en svår situation kan Akrab hjälpa dig bygga upp en beredskap och du kan känna dig trygg inför situationer som annars kunde känts svåra att hantera.

Akrab ingår arbetet med att lokalt implementera projektet Gemensamma grunder för samverkan och ledning som syftar till att skapa ökad förmåga att hantera kriser eller samällsstörningar. Alla kurser och övningar som Akrab erbjuder baseras på detta arbetssätt.

Bli trygg i det otrygga.

Kommentera