Krisövning

megafoneNär vi är i kris har vi svårt att fatta rationella beslut, eftersom vi befinner oss i ett känslomässigt kaos.

När det finns en krisplan kan både du själv och övrig personal vara bättre rustade att hantera krisen och agera snabbt och effektivt.

Den bästa förberedelsen för att inte bli utslagen vid en kris är att ha analyserat, planerat och övat sin sin organisation – innan krisen uppstår.

Vid en krisövning tränas nyckelpersoner, ledning och personalen på att fatta beslut i en väldigt stressig, autentisk miljö. Vi övar utifrån realistiska scenarios. Det finns ingen ersättning för verkligheten och att testa planen är helt nödvändigt för att träningen ska ge de insikter och erfarenheter som är nödvändiga om krisen inträffar.

Vid en kris sker dynamiska grupprocesser – det är därför viktigt att veta vad som händer i själva gruppen – så här reagerar jag, så här reagerar andra,.

I krisövningen kan man upptäcka att det kan vara någon annan än den vardaglige ledaren som blir väldigt tydlig och handlingskraftigt  i en krissituation och därför är bättre lämpad att leda gruppen igenom en kris.

Kontakta oss för mer information om vår metod och arbetssätt för krisövning.

Alla utbildningar och övningar som Akrab erbjuder baseras på arbetssättet Gemensamma grunder för samverkan och ledning.

————————————————————————————————

”Vid vår krisövning fick vi verkligen syna vad vi behöver jobba vidare med och vilka framtida insatser som krävs för att bli trygg i en krissituation.”

Rolf Frid, VD, SIAglass

Läs mer: Case: SIAglass

————-

”Det bästa med krisdagen var att genom övning fick vi på ett tydligt sätt se både våra brister och styrkor.”

Alexander Johansson, VD, Pilkington

Läs mer: Case: Pilkington