Nu är den här! Vår nya bok – Koka vattnet lite!

koka-vattnet-lite-ova-dricksvattenkriser-och-andra-akuta-handelserEn bok om att öva dricksvattenkriser och andra akuta händelser.

Larmrapporter om förorenat dricksvatten har blivit allt vanligare i Sverige de senaste åren. Vår bok riktar sig till dig som ingår i en krisledningsgrupp och den beskriver hur en övning i vattenkrishantering går till – från förvirring till klarhet och gemensamma beslut.

Boken ger också en bakgrund till varför just vattenfrågor blir så komplicerade ur kommunalt perspektiv. Boken kan också användas för att öka all slags krisberedskap i kommuner och stora organisationer.

Köp den! Kontakta Eva-Marie , eller gå till t ex AdlibrisBokus eller förlagets hemsida – Komlitt.

Se recension från BTJ…

Bookmark the permalink.

Kommentera