Krisövning i Boxholm

Under en heldag i mars krisövade både tjänstemän och politiker i Boxholm under ledning av Akrab. Övningen var en riktig utmaning och skulle träna såväl roller, mandat och handlingsförmåga i krisorganisationen. Scenariot innebar en akut och oväntad händelse inom dricksvattenförsörjningen. Under den här dagen tränade vi både arbetsmetodik för de olika staberna och att skapa lägesbild för den inträffade händelsen.  Bilden visar på hur de visualiserade den samlade lägesbilden med en enkel metod och god struktur. 

Samlad lägesbild

Bookmark the permalink.

Kommentera