Koka vattnet lite… recension från Bibliotekstjänst

BTJ har recenserat vår bok!

Citat ur recension:

”Som exempel på handledning i krishantering har författarna tittat på en medelstor svensk kommun och bemannat den med de olika roller och chefer som brukar finnas. Olika tumultartade händelseförlopp utspelas när chefer försöker lösa en akut kris i form av ett hot mot dricksvattenförsörjningen. Aktörernas insats i rollspelet analyseras och förslag ges till förvaltningar. Uppgifter om vattenfrågornas organisation och ansvarsfördelning lämnas. Avslutningsvis beskrivs hur ansvariga krishanterare bör agera bättre och känna sig säkrare under en kris eller oönskad händelse. Boken bör vara av intresse för ansvariga för krishantering i företag och myndigheter. Utmärkta illustrationer kompletterar textmaterialet.”       Lektör: Nils-Olof Bjellvi

Bookmark the permalink.

Kommentera