Krisövning i Boxholm

Under en heldag i mars krisövade både tjänstemän och politiker i Boxholm under ledning av Akrab. Övningen var en riktig utmaning och skulle träna såväl roller, mandat och handlingsförmåga i krisorganisationen. Scenariot innebar en akut och oväntad händelse inom dricksvattenförsörjningen. Under den här dagen tränade vi både arbetsmetodik för de olika staberna och att skapa lägesbild för den inträffade händelsen.  Bilden visar på hur de visualiserade den samlade lägesbilden med en enkel metod och god struktur. 

Samlad lägesbild

Koka vattnet lite… recension från Bibliotekstjänst

BTJ har recenserat vår bok!

Citat ur recension:

”Som exempel på handledning i krishantering har författarna tittat på en medelstor svensk kommun och bemannat den med de olika roller och chefer som brukar finnas. Olika tumultartade händelseförlopp utspelas när chefer försöker lösa en akut kris i form av ett hot mot dricksvattenförsörjningen. Aktörernas insats i rollspelet analyseras och förslag ges till förvaltningar. Uppgifter om vattenfrågornas organisation och ansvarsfördelning lämnas. Avslutningsvis beskrivs hur ansvariga krishanterare bör agera bättre och känna sig säkrare under en kris eller oönskad händelse. Boken bör vara av intresse för ansvariga för krishantering i företag och myndigheter. Utmärkta illustrationer kompletterar textmaterialet.”       Lektör: Nils-Olof Bjellvi

Nu är den här! Vår nya bok – Koka vattnet lite!

koka-vattnet-lite-ova-dricksvattenkriser-och-andra-akuta-handelserEn bok om att öva dricksvattenkriser och andra akuta händelser.

Larmrapporter om förorenat dricksvatten har blivit allt vanligare i Sverige de senaste åren. Vår bok riktar sig till dig som ingår i en krisledningsgrupp och den beskriver hur en övning i vattenkrishantering går till – från förvirring till klarhet och gemensamma beslut.

Boken ger också en bakgrund till varför just vattenfrågor blir så komplicerade ur kommunalt perspektiv. Boken kan också användas för att öka all slags krisberedskap i kommuner och stora organisationer.

Köp den! Kontakta Eva-Marie , eller gå till t ex AdlibrisBokus eller förlagets hemsida – Komlitt.

Se recension från BTJ…